Elu eesmärk ei ole teha sind õnnelikuks. Sinu eesmärk on anda elule mõte.

Minu lugu

Kõik on omavahel seotud

Viisteist aastat tagasi hakkasin sügavamalt tegelema inimmeelega. Olen õppinud palju erinevaid teraapia, keha– ja meeletehnikaid ning õpin siiani. Mind siiralt huvitab, kuidas elada nii, et see inspireeriks mind ennast ja teisi.

 

Olen töötanud pikalt ärimaailmas, peamiselt reklaami- ja turundusalal. Karjäärikogemused on mulle õpetanud, kuidas kõik on omavahel seotud. Kui olen rahus iseendaga, olen rahus ka oma töö ning eraeluga. Sama ka vastupidi.

Eluterveks täiskasvanuks

Mulle on oluline leida rahulolu. Ma ei ole õnnelikkuse õpetaja. Õnn on oluline tunne, nagu kõik tunded, aga kõik tunded tulevad samamoodi, nagu need mööduvad.

 

On inimlik soov valu eest põgeneda, ent eluterve täiskasvanu üks olulisimaid oskusi on tulla toime mõlemas, nii heas kui ka elu väljakutsetes. Sellest sünnibki rahulolu. Mitte oodata, millal ilm ilusaks läheb, vaid õppida vihmas tantsima.

 

See ongi olnud minu tee – õppida elu nautima sellisena, nagu ta on. Aktsepteerimisega kaasneb vabadus ja see mind inspireerib. Elada vabalt ja kergelt, kaotamata sealjuures sügavust.

Vägi on eneseteadlikkuses.