Konsultatsiooni eelhäälestus

  ISIKSUSETEST


  %
  %

  Palun mõtiskle järgmiste küsimuste üle

  Millised on sinu ootused seansile, et see oleks sinu jaoks edukas?

  Kuidas sa tahad peale seanssi end tunda?

  Kuidas sa tahad peale seanssi end oma kehas tunda?

  Andmed