ANDMEKAITSETINGIMUSED

Hingest Rahul OÜ teenuseid kasutades usaldate meile oma isikuandmed, mida ettevõte (edaspidi “ettevõte”) vajab teile teenuse osutamiseks. Suhtume isikuandmete kaitsesse täie tõsidusega ja kogume neid teilt vaid nii palju, kui teenuste kasutamiseks vaja. Töötleme isikuandmeid vastavuses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega (“üldmäärus”, EL 2016/679) ja Eesti Vabariigi seadustega. Hingest Rahul OÜ ei töötle üldmääruse tähenduses tundlikke isikuandmeid.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Teenuste osutamiseks kogume isikuandmeid kahel viisil.

 

1. Andmed, mille te ise meile annate ja mis on näiteks järgmised:

 

 • E-posti aadress
 • Telefoninumber
 • Teenuste, toodete liigid, hinnad ja kogused
 • Ostul kasutatud sooduskood
 • Võimalikud lisaväljad ettevõtte registreerimisvormile

2.) Andmed, mille saame seoses teenuste kasutamisega:

 

 • Ostu staatus
 • Ostu sooritamise aeg
 • Ostu sooritaja IP-aadress ja küpsiste andmed (vt lähemalt meie küpsisetingimustest)
 • Ostuni jõudmise turunduskanal
 • Kasutatud brauser ja operatsioonisüsteem
 • Maksja nimi
 • Makseviis, maksja panga nimi
 • Makse staatus.

Ettevõttel on võimalus küsida teie käest täiendavaid isikuandmeid lähtuvalt teenuste või toodete eesmärkidest ja vajadustest.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Isikuandmete töötlemiseta ei ole ettevõttel võimalik teile teenuseid ja tooteid pakkuda ning sellega seonduvaid kohustusi täita. Kasutame kõikide teenuste ja toodetega seoses kogutud andmeid oma teenuste ja toodete pakkumiseks, haldamiseks ja täiustamiseks ning uute teenuste ning toodete arendamiseks.

 

Kogume ja töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

 • Teenuse või toote väljastamine
 • Teenuse või toote eest makse vastuvõtmine
 • Ärianalüütika ja teenuse parendamine
 • Kasutajatoe pakkumine
 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmine

Enne andmete kasutamist muudel kui meie privaatsustingimustes määratud eesmärkidel küsime teilt nõusolekut.

Kellele andmeid edastatakse?

Me hoiame töödeldavaid isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja edastame neid teistele isikutele või ettevõtetele (andmesaajatele) ainult teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.

 

Me ei jaga isikuandmeid ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Hingest Rahul OÜst väljaspool, v.a järgmistel juhtudel:

 

 • Ettevõte osutab teenuseid koostöös kolmandate isikutega, kellel on andmete vastutava töötlejana õigus kaidilaur.com keskkonnas kogutud isikuandmeid töödelda, avaldada või edastada.
 • Teenuse, toote eest tasumisel krediitkaardi või pangalingi kaudu on ligipääs teie pangakaartide infole ja pangarekvisiitidele üksnes Montonio Finance OÜ-l. Montonio Finance OÜ privaatsuspoliitikaga saab tutvuda nende veebilehel https://montonio.com/et/juriidiline-teave/privaatsuspoliitika/
 • Isiku nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.
 • Hingest Rahul OÜ ühinemise või omandamise korral võidakse isikuandmeid edastada kolmandatele isikutele, kes on seotud ühinemise või omandamisega.
 • Juhul, kui kasutame väliseid teenuseosutajaid, näiteks veebilehe teenuse või veebimajutuse pakkujaid, turundusteenuse pakkujaid ja IT-toe teenuse osutajaid, siis võib välistel teenuseosutajatel olla juurdepääs teie isikuandmetele ja/või nad võivad neid töödelda. Nõuame välistelt teenuseosutajatelt, et nad võtaksid teie andmete kaitseks piisavad turvameetmed.
 • Kui te olete andnud oma selgesõnalise nõusoleku isikuandmete edastamiseks konkreetsele andmesaajale.
Isikuandmete edastamine väljaspool ELi

Me ei edasta isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

Andmete turvalisus

Teeme kõik meist oleneva, et kaitsta teie andmeid loata juurdepääsu ja loata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme me järgmist:

 

 • Käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena.
 • Krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL-i.
 • Piirame juurdepääsu isikuandmetele, andes ligipääsu ainult neile töötajatele ja lepinguosalistele, kellel on seda teavet vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib karistada või nendega lepingu lõpetada, kui nad ei täida neid kohustusi.
 • Hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul ja mitte paberkandjal, et tagada turvalisem ligipääsukontrolli teostamine.
 • Isikuandmete hoidla on kaitstud sobivate tehniliste ja korralduslike meetmetega.

Kuigi me kasutame rangeid turvameetmeid, ei ole internet kunagi täiesti turvaline ja me ei saa garanteerida teie andmete turvalist meieni jõudmist. Andmete saatmise turvalisus on alati teie enda risk.

Millised õigused teil on ja kuidas saate oma õigusi teostada?

Kui te olete avaldanud nõusoleku oma isikuandmete teatud viisil kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks, võite selle nõusoleku tulevikus igal ajal tagasi võtta.

Vastavalt isikuandmete kaitse õigusaktidele on teil õigus:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele.
 • Taotleda oma isikuandmete parandamist.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist.
 • Taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist.
 • Taotleda oma isikuandmete ülekandmist.
 • Võtta igal ajal tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
 • Mitte nõustuda automatiseeritud otsustamisega (sealhulgas profileerimisega).

Oma õiguste kasutamiseks ja taotluste esitamiseks võtke palun ühendust kaidi@kaidilaur.com. Taotlus peab võimaldama teie isikut üheselt identifitseerida.

Palun arvestage, et te saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, töötlemisele piirangu seadmist vm ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus ja taotlus on isikuandmete kaitse õigusaktidega kooskõlas.

 

Kaebuste korral on teil õigus esitada kaebus otse meile või Andmekaitse Inspektsioonile.

Kui kaua me isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik teie soovitud teenuste osutamiseks või kui säilitamie kohustus tuleneb õigusaktidest.
Anonümiseeritud andmeid võidakse säilitada tähtajatult.

Privaatsustingimustega nõustumine ja muudatused

Hingest Rahul OÜ teenuseid kasutades kinnitate te et olete käesolevate tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud.

Meie privaatsustingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie õigusi ilma teie selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsustingimuste muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste korral saadame teile eraldi teate.

Võtke ühendust

Kui teil on meie privaatsustingimustega seoses muresid või küsimusi, võtke meiega lahkesti ühendust:
kaidi@kaidilaur.com